Má fotoalba

All
Animals
Discovery_1915
Dreamlands
Experiments
Lighting
Memories
People
Wildlife in black & white

Temná komora, ve sklenici červené víno, starý kazeťák přehrává Werichovy forbíny. Zvětšovák promítá negativ na bílý papír. Přemýšlím, zda to je dobré, či nikoli. A tu mi to dochází – je to dobré, protože je to moje, je to záznam chvíle mého života. A nic lepšího být ani nemůže. Proto fotím.

Fotografie může být smyslem života.

Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými, chemickými nebo digitálními přístroji – fotoaparáty. Praktická lidská činnost, při které je tento proces uskutečňován se obvykle nazývá fotografování.

Slovo fotografie pochází z řeckých slov φως fós („světlo“) a γραφις grafis („štětec“, „psací hrot“) nebo γραφη grafê, což dohromady dává „kreslení světlem“ nebo „zprostředkování pomocí obrysů“ nebo zkrátka „kreslení“. Pravděpodobně poprvé termín fotografie použil John Herschel 14. března 1839 při seznámení Královské společnosti se svým článkem Note on the art of Photography, or The Application of the Chemical Rays of Light to the Purpose of Pictorial Representation.

Kontakt na mě

    Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.